Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας προωθεί η Περιφέρεια Αττικής με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του ΠΕΠ Αττικής

Γ. Πατούλης: « Ενισχύουμε το δίκτυο Κοινωνικών Δομών της Αττικής, Στηρίζουμε ευάλωτους συνανθρώπους μας με πράξεις και όχι με λόγια»

Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τους πόρους Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, προωθεί τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής καλεί τον δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας για τα προσεχή 2 έτη (ΑΔΑ: 9ΩΗΣ7Λ7-Ζ69). Η πράξη θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και θα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%.

Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α' Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης Ρομά της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος θα πρέπει να υποβάλει πρόταση με την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και του τρόπου με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία:

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

• Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι της πράξης, που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000 σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της πράξης, είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Αυτή τη στιγμή λειτουργούν και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, περισσότερες από 240 κοινωνικές δομές σε όλη την Αττική. Μέρα με τη μέρα, οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει, αποκτούν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Με το νέο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, θα καταφέρουμε, αξιοποιώντας τους πόρους Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,  να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές και σε περισσότερους ανθρώπους. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι παρούσα και να στέκεται στο πλευρό όσων την έχουν ανάγκη».

 

Σχετικά αρχεία