Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

​​​​​​​Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Νομική υποστήριξη 2024» (MIS: 6002282 YE13), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής) (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Νομική υποστήριξη 2024» (MIS: 6002282 YE13), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής) (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ).

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%99%CE%927%CE%9B7-6%CE%A73?inline=true