Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πίνακας απορριφθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018»

Πίνακας απορριφθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Πληροφορίες:

ΕΛΑΝΕΤ

Τηλέφωνα: 213 0166100

e-mail: [email protected]

 

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση έγκρισης του πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: 6Γ1Μ7Λ7-ΨΕΕ).

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις αναγράφονται στον Πίνακα της απόφασης θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ενημέρωσής τους με επιστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον ΕΦ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2130166100 και στο e-mail: [email protected]

Απόφαση έγκρισης πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6Γ1Μ7Λ7-ΨΕΕ.PDF (629.23 KB) 629.23 KB