Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «ΕΦΕΠΑΕ» ως ΕΦ του Προγράμματος «Αττική» της ΠΠ 2021-2027 και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΠ Αττικής 2021-2027 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων