Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μηχανισμός Ενίσχυσης Ταλέντου

Σας ενημερώνουμε ότι τον Ιανουάριο του 2023 δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανακοίνωση για την αξιοποίηση ταλέντων, η οποία εστιάζει σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ένα σχετικό σύνολο προκλήσεων: απότομη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας σε συνδυασμό με χαμηλό και στάσιμο ποσοστό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και περιφέρειες που παρουσιάζουν σημαντική αποχώρηση νέων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι καμία περιοχή ή άτομο δεν θα μείνει πίσω δρομολόγησε τον Μηχανισμό Ενίσχυσης Ταλέντου που στοχεύει να υποστηρίξει τις περιφέρειες στην κατάρτιση, τη διατήρηση και την προσέλκυση ατόμων με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης.

Διαβάστε περισσότερα:

DG REGIO is delighted to launch the Harnessing Talent Platform, (HTP), a centralised online hub providing relevant information, knowledge, and assistance to help EU regions dealing with demographic challenges to attract, develop and retain talent. The platform is part of the Talent Booster Mechanism proposed by the European Commission through the Communication on Harnessing Talent.

Here's what you can expect from the HTP in the near future:

 • Access to tailored technical assistance for regions dealing with demographic challenges and brain divide
 • Working Groups exploring solutions for addressing common challenges related to demographic change and decline of tertiary educated population in the fields of Health, Digital, Research & Innovation and Territorial (see details for the call below).
 • Events, workshops and webinars promoting dialogue, learning, and networking among platform users.
 • A dedicated helpdesk providing guidance and assistance to regions in need, ensuring prompt and effective support.
 • Access to a database of knowledge, information, and best practices related to addressing demographic change and talent development in regions.
 • Opportunities to showcase success stories, innovative approaches, and good practices, inspiring and motivating others.

As there will be several calls to be launched on the website still in July and September, including one for direct support to regions, we would appreciate your help in sharing the news about the platform with the (regional development) Public Administrations and Managing Authorities that you are in contact with either at national and/or regional level.

You are also invited to share the official announcements that have been posted on InfoRegioTwitter and Facebook.

Finally, we are pleased to announce that a call is now open until 15 September for stakeholders at EU, national and regional level to be part of 4 Working groups on the topics of: Digital, Health, Research & Innovation and Territorial.

The Working groups will exchange ideas, solutions, knowledge and resources to help EU regions dealing with demographic challenges to attract, retain and develop talent.

Here's what you can expect from the HTP Working Groups:

 • Regular working group meetings (physical in Brussels and online)
 • A forum for strategic exchange, deploying problem-solving, advocacy, and stakeholder inclusion principles
 • Gathering and producing knowledge on regional talent development challenges, impacts, strategies, and best practices
 • Assisting local and regional authorities in implementing tailored and comprehensive solutions to tackle development issues
 • Opportunities to enhance your network through the discussions with experts in the field of (regional) talent development.

We would appreciate your help in sharing the news about the call with the relevant stakeholders that you are in contact with either at EU, national and/or regional level, such as:  public authorities, research organisations, universities, think tanks, civil society organisations, Pan-European organisations and business associations that activate in the fields related to the 4 topics of the working groups.

Interested stakeholders are invited to consult the information about the application process and apply at this link: Inforegio - Join the Working groups supporting the development of talent in Europe (europa.eu)

Interested stakeholders are also invited to subscribe to the Harnessing Talent Platform Newsletter.