Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση για θέματα δημοσιότητας και προβολής έργων ΕΣΠΑ 2021-2027

Αγαπητοί δικαιούχοι του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027

Καθώς η υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 προχωράει με γοργούς ρυθμούς, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για τοποθέτηση πινακίδων ή επιγραφών σε εύκολα ορατό σημείο κάθε έργου, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπει ο Κανονισμός ΕΕ 2021/1060 για τον Καθορισμό Κοινών Διατάξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027.

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίζουν καλύτερα το πλήθος των έργων που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα ζωής τους, αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικά στην περίπτωση τμηματοποιημένων έργων μεταξύ δυο χρηματοδοτικών περιόδων (phasing), θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός κάθε περιόδου, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν δύο πινακίδες (μια για την περίοδο 2014-2020 και μια για την περίοδο 2021-2027).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 

Σύντομα θα είναι στην διάθεσή σας και Ειδική Πλατφόρμα για την κατασκευή πινακίδων και επιγραφών ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως ίσχυε για την περίοδο 2014-2020.

Με εκτίμηση,

Π.Π. "Αττική" 2021-2027