Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

Σας ενημερώνουμε πως Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://bit.ly/3Bs1Lx9

To ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφως στη διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] από 25-02-2022 μέχρι 26-03-2022