Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Έγκριση των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»