Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ


Στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει προσκλήσεις για το σύνολο των επιλέξιμων κατηγοριών, ήτοι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνες και Συμβουλευτικά Κέντρα για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί 129 πράξεις επί συνόλου 180 υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι το τέλος του έτους δεν είναι πρακτικά εφικτό να αξιολογηθεί και ενταχθεί το σύνολο των υπολειπόμενων πράξεων,

- Στο άρθρο 101 του Ν. 5041/2023 (και αντίστοιχα στο άρθρο 98 του Ν. 5043/2023) προβλέπεται με σαφήνεια ότι οι συμβάσεις του προσωπικού των συνεχιζόμενων πράξεων, παρατείνονται έως την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027 χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση,

- Οι φορείς για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν υποβάλει εγκαίρως τεχνικό δελτίο στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας,

Καλούνται οι ως άνω φορείς να προχωρήσουν στη διαδικασία παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων από 1/1/2024 έως την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική»
Δημήτριος Δρόσης