Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Εικόνα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου ως «Σύμβουλος επιχειρηματικότητας νέας ΠΠ 2021-2027» (MIS: 5000415 YE46), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου ως «Σύμβουλος επιχειρηματικότητας νέας Π 2021-2027» (MIS: 5000415 YE46), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου ως «Σύμβουλος επιχειρηματικότητας νέας Π 2021-2027» (MIS: 5000415 YE46), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).
Εγγραφή στο Διαγωνισμοί