Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

RSO2.4.

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ATT064: «Μελέτη κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους Δήμους ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ , ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Πληροφορίες Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Γιάννα Κρόκου, τηλέφωνο: 2131501546, e-mail: [email protected]
Πληροφορίες Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Γιάννα Κρόκου, τηλέφωνο: 2131501546, e-mail: [email protected]
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ATT022 - «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"»
Πληροφορίες Η πρόσκληση αφορά στο τμηματοποιημένο έργο της ΠΠ2014-2020 με κωδικό έργου 5033410 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Γιάννα Κρόκου, τηλέφωνο: 2131501546, e-mail: ik...
Πληροφορίες Η πρόσκληση αφορά στο τμηματοποιημένο έργο της ΠΠ2014-2020 με κωδικό έργου 5033410 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Γιάννα Κρόκου, τηλέφωνο: 2131501546, e-mail: [email protected]
Εγγραφή στο RSO2.4.