Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ESO4.4.

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ATT035 - Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 28/09/2023 έως 21/12/2023 Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ098) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την...
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 28/09/2023 έως 21/12/2023 Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ098) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη...
Εγγραφή στο ESO4.4.