Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Η κατάρτιση Στρατηγικής Επικοινωνίας αποτελεί κανονιστική υποχρέωση για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, με βάση το άρθρο 116 του Κανονισμού 1303/2013, και αποτελεί ευθύνη των οικείων Διαχειριστικών Αρχών.

Προβολή αρχείου pdf