Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Δημοσιεύεται το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 49 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1060/2021, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας για την έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελούμενων προκειμένου να προετοιμάσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.