Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ] ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002543 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002543
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
708.085,30 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία