Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 6003443 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003443
Δικαιούχος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ "Η ΑΜΥΜΩΝΗ"
Προϋπολογισμός
720.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία
546_2024.pdf (382.5 KB)