Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002430 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002430
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ
Προϋπολογισμός
129.218,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία