Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 6002686 στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002686
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
2.399.805,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία