Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6000770 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6000770
Δικαιούχος
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία ένταξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος