Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης Σχολείων Περιφέρειας Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6003585 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003585
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.964.371,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία