Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ χ.θ. 5+085 ΕΩΣ17+727» με Κωδικό ΟΠΣ 6004474 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004474
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
48.240.000 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
3. Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη
Προτεραιότητα
3. Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία