Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001229 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001229
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)
Προϋπολογισμός
348.353,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία