Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002467 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002467
Δικαιούχος
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Προϋπολογισμός
700.000 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΨΧΘ7Λ7-ΒΥΝ.pdf (318.84 KB) 318.84 KB