Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Κορυδαλλού» με Κωδικό ΟΠΣ 6009918 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6009918
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
5.031.195,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία