Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001370 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001370
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
360.105,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία