Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6005070 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005070
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
610.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
1. Μια Ευρώπη πιο Έξυπνη και πιο Ανταγωνιστική
Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία
829_2024.pdf (378.97 KB)