Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Δημοτικό Σχολείο και 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001860 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001860
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.620.933,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος