Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 'Νύχτες Πρεμιέρας' - 29η και 30η διοργάνωση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003322 στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003322
Δικαιούχος
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός
700.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία