Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση 3ου Δ.Σ. και 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη» με Κωδικό ΟΠΣ 6003829 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003829
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5. Απόφαση Ένταξης 6003829_6ΛΡ67Λ7-7ΚΥ.pdf (354.87 KB) 354.87 KB