Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «3ο 9/θέσιο Γυμνάσιο Αρτέμιδας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» με Κωδικό ΟΠΣ 6002552 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002552
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
4.970.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία