Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016446 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6016446
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
818.253,39€
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία