Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003828 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003828
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
4. Απόφαση Ένταξης 6003828_6ΜΔ77Λ7-ΗΝ0.pdf (352.37 KB) 352.37 KB