Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Δάφνης - Υμηττού» με Κωδικό ΟΠΣ 6000807 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6000807
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Προϋπολογισμός
360.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία