Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση του εθνικού κόμβου υπολογισμού υψηλών επιδόσεων ARIS (hpc.grnet.gr) – Α΄ φάση»

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ137
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ
Θεματικός στόχος
02 - Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους
Επενδυτική προτεραιότητα
2γ - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος
2.γ.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.800.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02

«Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αναβάθμιση του εθνικού κόμβου υπολογισμού υψηλών επιδόσεων ARIS (hpc.grnet.gr) – Α΄ φάση»


Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΡΒΣ7Λ7-Λ56 (388.26 KB) 388.26 KB