Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλος υποστήριξης ΕΥΔΑΠ (Ραφήνα & Αρτέμιδα)»

Είδος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός
117.900 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΑΠ στην προετοιμασία & δρομολόγηση των έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων Β' προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής (περίπτωση Ραφήνας και Αρτέμιδας)» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΩΣΒ7Λ7-Ψ1Ζ.pdf (423.26 KB) 423.26 KB
Κατηγορίες