Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ145 - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ145

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ145
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Έκδοση
Προϋπολογισμός
700.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1361/01-06-2022 ορθής επανάληψης της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ145- έκδοση 1/1 (ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», την οποία εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής  και χρηματοδοτείτε από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2377/23-09-2022 πρόσκληση ΑΤΤ145- έκδοση 2/0 (ΑΔΑ: 9ΓΧΡ7Λ7-Ο2Ε), η οποία αφορά στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων από 13-05-2022 σε 25-11-2022 και στην επικαιροποίηση της παρ. 5.3 στα "Λοιπά Έγγραφα"

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
2377_9ΓΧΡ7Λ7-Ο2Ε.PDF (471.06 KB) 471.06 KB