Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ανακοίνωση και 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ATT123 υποβολής προτάσεων για τη Δράση με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΤΤ123

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ123
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία
Θεματικός στόχος
01 - Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα
1β - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών/συνεργειών επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας, ανώτατης εκπαίδευσης
Ειδικός στόχος
1.β.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
2
Προϋπολογισμός
9.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω,

e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2131300136 / +30 2131300237

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω ΠΣΚΕ είναι η εξής:

Έναρξη: 13/11/2020, ώρα 09:00

Λήξη: 17/02/2021, ώρα 15:00

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

Σχετικά αρχεία
Κατηγορίες