Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης RIS3 ATT100 – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 25 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 – ΑΤΤ100 RIS3

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ100
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία
Θεματικός στόχος
01 - Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα
1α - Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας
Ειδικός στόχος
1.α.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο
Δράση
1.α.1.4 - Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής.
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
3
Προϋπολογισμός
8.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, εξέδωσε  την Πέμπτη 19 Μαρτίου, τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής», κωδικό ΑΤΤ100 και προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ.

Στη νέα έκδοση της πρόσκλησης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού (COVID-19).

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και ώρα 14:00

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΤΤ100_V3_ΑΠ_876_19032020_ΑΔΑ_65ΩΠ7Λ7-Ρ5Ρ.pdf (578.85 KB) 578.85 KB
Κατηγορίες