Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ133 “Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής”

Κωδικός πρόσκλησης
ATT133
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ
Θεματικός στόχος
02 - Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους
Επενδυτική προτεραιότητα
2γ - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος
2.γ.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Δράση
2.γ.1.7 - Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων (Ν.Π. Δ.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.100.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΤΤ133-1ηΤΡΟΠ-ΩΦ4Ε7Λ7-Λ0Θ (404.97 KB) 404.97 KB