Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η τροποποίηση Πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ134 “Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων”

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ134
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
Θεματικός στόχος
09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα
9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Ειδικός στόχος
9.iv.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Δράση
9.4.1.12 - Ευφυές Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας με βάση την επιδημιολογία λυμάτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
2
Προϋπολογισμός
1.849.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

1η τροποποίηση Πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ134

“Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων”

Αντικείμενο τροποποίησης: Παράταση έως 30.6.2021

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ψ2Ρ57Λ7-ΟΘΗ (402.35 KB) 402.35 KB