Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η Τροποποίηση ΑΤΤ131 «Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ131
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης
Θεματικός στόχος
10 - Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα
10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση
Ειδικός στόχος
10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική
Δράση
10.α.1.6 - Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
2
Προϋπολογισμός
10.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

1η Τροποποίηση ΑΤΤ 131

«Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας»

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
61107Λ7-740 (383.03 KB) 383.03 KB