Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.361/10-02-2016 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμμ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ω13Ξ7Λ7-ΜΦ3.pdf (632.3 KB) 632.3 KB
ΝΕΟΙ-ΠΑΡΟΧΟΙ.docx (18.34 KB) 18.34 KB
ΠΑΛΙΟΙ-ΠΑΡΟΧΟΙ.docx (15.54 KB) 15.54 KB
ΕΤΙΚΕΤΑ.docx (13.56 KB) 13.56 KB
Παραρτ_ΙΙ_ΤΕΥΔ_01.docx (47 KB) 47 KB