Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συλλογή, Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχής Κρωπίας - Παιανίας_MIS 5003920

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Φορέας υλοποίησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη που εκτελείται κατά φάσεις μεταξύ των Προγραμμάτων 2007-2013 & 2014-2020 (phasing) (Αναμένεται να ολοκληρωθεί: 31/12/2023)
Προϋπολογισμός
118.771.852 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
Θεματικός στόχος
Προστασία Περιβάλλοντος _ Επεξεργασία Υγρών Λυμάτων
Τοποθεσία
Ανατολική Αττική: Δήμος Κρωπίας
Σκοπιμότητα πράξης

Η παρούσα πράξη έχει στόχο την ολοκλήρωση των δικτύων (εσωτερικά και εξωτερικά) της περιοχής, καθώς και την ολοκήρωση της κατασκευής του ΚΕΛ και του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Με τη λειτουργία του έργου επιτυχγάνεται η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β' και Γ΄ προτεραιότητας με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, ενώ παύει η ανεξέλεγκτη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής Κορωπίου -Παιανίας.

Συνοπτική περιγραφή

Η παρούσα Β΄ Φάση (ολοκλήρωση) του έργου αφορά στην:
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου.
- Βασικούς και Κεντρικό συλλεκτήρα ακαθάρτων, και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) 
- Κατασκευή του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας.
- Κατασκευή χερσαίου αγωγού διάθεσης του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας έως την παραλιακή περιοχή νότια της Χαμολιάς, καθώς και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.
- Κατασκευή αγωγού διάθεσης από το ΚΕΛ Μερέντας (του Δήμου Μαρκοπούλου) ο οποίος θα συμβάλλει στον κεντρικό αγωγό διάθεσης του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας.