Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψηφιακές, εξ αποστάσεως, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ_MIS 5001907

Δικαιούχος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Φορέας υλοποίησης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Πρόοδος
Ολοκληρώθηκε
Κατάσταση
Πρόκειται για Έργο που υλοποιήθηκε σε δύο προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020.
Προϋπολογισμός
8.445.200 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ
Θεματικός στόχος
Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Τοποθεσία
Περιφέρεια Αττικής
Σκοπιμότητα πράξης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής (ΟΣΤ). Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι κάτωθι οντότητες: 
Το Κέντρο Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ) το οποίο παρέχει δυνατότητες παροχής διάφορων πληροφοριών προς το κοινό, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο τόπο εργασίας του, κατ οίκον, ή οπουδήποτε αλλού, σχετικών με τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες όπως ώρα διέλευσης οχημάτων από στάσεις, ωράρια λειτουργίας, διαδρομές και διασυνδέσεις γραμμών μέσω έξυπνων συσκευών (κινητά , Η/Υ κλπ)
Τα Κέντρα Διαχείρισης Οχημάτων (ΚΔΟ): που δίνει τη δυνατότητα,στο προσωπικό της ΟΣΥ να παρακολουθεί και να συντονίζει τον στόλο των θερμικών λεωφορείων και των ηλεκτρικών τρόλλεϋ. 
Το Κέντρο Εποπτείας ΟΑΣΑ (ΚΕ-ΟΑΣΑ) που παρέχει παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία όλου του μεταφορικού έργου, ανώτερου επιπέδου έλεγχο των έξυπνων στάσεων, πληροφόρηση για την υποστήριξη του ΟΑΣΑ όσον αφορά διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης και εποπτείας του μεταφορικού έργου και της πληροφόρησης του κοινού..
Τηλεματικά οχήματα και «Έξυπνες στάσεις».

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο είναι ΣΔΙΤ, με κυρίως θεσμικό πλαίσιο τον Νόμο περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Το έργο αφορά στην μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης) ενός Συστήµατος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών (Σύστημα Τηλεµατικής) για λεωφορεία και τρόλλεϋ. 

Προϋπολογισμός: 5.314.200,00 ΕΥΡΩ (+ Ιδιωτική συμμετοχή: 3.131.000,00 ΕΥΡΩ)