Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά _MIS 5050830

Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας υλοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
ΟΧΕ / ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (αναμένεται να ολοκληρωθεί 15-11-2023)
Προϋπολογισμός
6.100.000 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Θεματικός στόχος
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Τοποθεσία
Δήμος Πειραιά
Σκοπιμότητα πράξης

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός οριζόντιου μηχανισμού στρατηγικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά συμβάλλοντας στον προσανατολισμό τους σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις και στήριξης του Δήμου στην εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Η Στρατηγική αφορά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στο Δήμο Πειραιά . Προσφέρει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός υγιούς, παραγωγικού και ανθεκτικού κόμβου της Γαλάζιας Οικονομίας, αναγνωρίσιμου και διεθνοποιημένου. Έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των κλάδων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία, να βελτιώσει την κοινωνική ευημερία, να προωθήσει τον Πειραιά ως επενδυτικό και τουριστικό προορισμό, να ανατάξει τη διασυνοριακή, διακρατική και διεθνή συνεργασία για την τόνωση της Γαλάζιας Οικονομίας, ενώ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων σε θέματα που άπτονται της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Συνοπτική περιγραφή

To Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά παρέχει οριζόντια υποστήριξη με τη μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας και ενημέρωσης επιχειρήσεων και υποψήφιων επενδυτών σε σειρά θεμάτων όπως συνθήκες και εξελίξεις τοπικής αγοράς,κλαδικά θέματα,επιχειρηματικό σχεδιασμό. 
Παράλληλα το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας λειτουργεί ως Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας το οποίο υποστηρίζει το Δήμο Πειραιά στην εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης παρακολουθεί θεσμικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα θα εκπονεί στοχευμένες μελέτες και έρευνες σε θέματα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά προκειμένου να παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση.