Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ_MIS 5052105

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας υλοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 (Αναμένεται να ολοκληρωθεί: 31/12/2023)
Προϋπολογισμός
21.470.700 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
Θεματικός στόχος
Προστασία Περιβάλλοντος _ Επέκταση δικτύων ύδρευσης
Τοποθεσία
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων
Σκοπιμότητα πράξης

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν 14 χιλιόμετρα περίπου υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης που θα εξυπηρετεί την υδροδότηση της νήσου της Αίγινας και τη σύδεσή της με την ΕΥΔΑΠ. Με την ολοκλήρωση της παρούσης Πράξης, το έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό.

Συνοπτική περιγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ: 14χλμ περίπου υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης και δύο φρεάτια δικλείδων, όπως προβλέπει η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα μελέτη- κατασκευή.