Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην περιφέρεια Αττικής_MIS 5000339

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Φορέας υλοποίησης
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Πρόοδος
Ολοκληρώθηκε
Κατάσταση
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Προϋπολογισμός
4.845.483 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
Θεματικός στόχος
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Τοποθεσία
Περιφέρεια Αττικής
Σκοπιμότητα πράξης

Πρόκειται για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Πυροσβεστικό Σώμα με κύριο έργο την περιπολία δασικών εκτάσεων, την άμεση καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους και την δασοπυρόσβεση  σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Επίσης ο εν λόγω εξοπλισμός θα δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος όπως στην καταπολέμηση πυρκαγιών σε βιομηχανικές περιοχές και στην διάσωση κινδυνευόντων ατόμων, σε πολυώροφα κτίρια. 

Συνοπτική περιγραφή

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εκσυχρονισμένου εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα. Αναλυτικά πρόκειται για προμήθεια 3 ειδών οχημάτων: 1) Εικοσιένα (21) τεμάχια Υδροφόρα Πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου, 4Χ4,  500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, 2) Δώδεκα (12) τεμάχια Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 4000 λίτρων νερού, 3) Δύο (2) τεμάχια Ειδικά βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα εξοπλισμένα με καλάθι εργασίας ωφέλιμου φορτίου 400 kg, τηλεχειριζόμενο αυλό εκτόξευσης και κλίμακα διάσωσης. Τα εν λόγω οχήματα θα χρησιμοποιούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα με σκοπό την δασοπυρόσβεση, την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε αστικές περιοχές και τη διάσωση ατόμων.