Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δυτική επέκταση του τραμ προς Πειραιά_MIS 5003660

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Φορέας υλοποίησης
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη που εκτελείται κατά φάσεις μεταξύ των Προγραμμάτων 2007-2013 & 2014-2020 (phasing) (Αναμένεται να ολοκληρωθεί: 31/12/2023)
Προϋπολογισμός
123.040.236 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής
Τοποθεσία
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά: Δήμοι Πειραιώς, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού Αργυρούπουλης
Σκοπιμότητα πράξης

Στο εσωτερικό του Πειραιά είναι καθημερινά πρόδηλες οι συνθήκες κυκλοφοριακού κορεσμού με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αυτό συνεπάγεται, καθώς και το οξύτατο πρόβλημα στάθμευσης για τα οχήματα κατοίκων και επισκεπτών-εργαζομένων, ιδιαίτερα στις κεντρικές του περιοχές. Η εκτέλεση του έργου αναμένεται να συμβάλλει στην αναστροφή των τάσεων επιδείνωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή του Πειραιά.
Συγκεκριμένα αναμένεται να συμβάλει στην:
- Αναβάθμιση της υποδομής αλλά των προσφερομένων υπηρεσιών ΜΜΜ τόσο εντός της περιοχής του Πειραιά, όσο και σε σχέση με την συνδεσιμότητα του με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο
- Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της πόλης του Πειραιά και κατ' επέκταση αποσυμφόρηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Πειραιά που σήμερα αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Πειραιά γενικά (περιβάλλον, οδική ασφάλεια, προσβασιμότητα κτλ.).

Συνοπτική περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της επέκτασης του Τραμ στο Πειραιά από τη σημερινή ΣΤΑΣΗ «Νέο Φάληρο» με κατάληξη της γραμμής στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό «Σ.Ε.Φ.». Πιο συγκεκριμένα, το τραμ προβλέπεται να έχει κυκλική πορεία, εισερχόμενο στον Πειραιά από τις οδούς Μ. Ασίας (Λ. Παπανδρέου), Λ. Λαμπράκη και Λ. Βας. Γεωργίου και εξερχόμενο από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Ομηρίδου Σκυλίτση. Επιπλέον, το Έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 25 συρμών καθώς και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία και συντήρηση των υποδομών εναέριου δικτύου & σιδηροτροχιών, τις δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης του έργου από τον φορέα υλοποίησης και πρόβλεψη για λοιπές μελέτες ή/και παράλληλες εργασίες.