Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου - Κράτητος _MIS 5041386

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Φορέας υλοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
ΟΧΕ ΕΦΔ ΕΑΤΑ:Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (αναμένεται να ολοκληρωθεί 30-09-2021)
Προϋπολογισμός
3.493.697 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
Θεματικός στόχος
Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος – Αστικές Αναπλάσεις
Τοποθεσία
Δήμος Νέας Σμύρνης
Σκοπιμότητα πράξης

Η ποιότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της κοινωνικής και της πολιτιστικής συνοχής, για την υγιή διαβίωση για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της, συνεισφέροντας ακόμη και αισθητικά στην ποιότητά της κάνοντας την ταυτόχρονα ξεχωριστή και προσδίδοντας της ταυτότητα. Η πράξη  συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην εν λόγω περιοχή εφαρμογής ΟΧΕ επιχειρώντας την αναβάθμιση μιας  οικιστικής ενότητας στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη διασύνδεσή του με τον υφιστάμενο δημόσιο υπαίθριο χώρο πρασίνου, το άλσος της Νέας Σμύρνης.

Συνοπτική περιγραφή

Με το  έργο προβλέπεται η αστική ανάπλαση περιοχής περίπου 186.000ΤΜ που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον Δήμο Αθηναίων και εντάσσεται στη δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η περιοχή συνορεύει με τον υπερτοπικό οδικό άξονα της Λεωφόρου Συγγρού καθώς επίσης και με τον  υπερτοπικό οδικό άξονα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, που την συνδέει με τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Φαλήρου, από τον οποίο διέρχεται και το τραμ, ενώ κατά μήκος την διατρέχουν οι δύο σημαντικοί λεωφορειόδρομοι Κράτητος και Εφέσσου, οι οποίοι την συνδέουν με τους Δήμους Καλλιθέας και Αγίου Δημητρίου. Η υπερτοπικότητα του έργου συνάγεται στο γεγονός της αναβάθμισης του υφιστάμενου αστικού δημόσιου χώρου, καθ όσον με την προτεινόμενη αστική ανάπλαση μητροπολιτικής εμβέλειας επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού τοπίου της ΟΧΕ Αθήνας και κατ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών στο πλαίσιο της βιωιμότητας του αστικού κέντρου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται: η διαμόρφωση νέων επιφανειών πεζοδρομίων, η δημιουργία ραμπών αναπήρων και οδεύσεων τυφλών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, η ανάπλαση νησίδων, πλατείας και παιδικής χαράς, η κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου, η διαμόρφωση κόμβου διασταύρωσης και θέσεων στάθμευσης, η ανακατασκευή του δικτύου φωτισμού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης. Για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων.Η ανάδειξη της περιοχής ανάπλασης θα επιτευχθεί με την χρήση σύγχρονων ψυχρών και φωτοκαταλυτικών  υλικών (φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά πλακών πεζοδρομίων και ασφαλτικών ταπήτων) που αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος με ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας (αποτροπή φαινομένου αστικής νησίδας) και μείωσης των ατμοσφαιρικών  ρύπων μέσω ασφαλούς οικολογικής αποδόμησης.