Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου - Υγειονομείου (Κερατσινίου)_MIS 5008051

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Φορέας υλοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (Αναμένεται να ολοκληρωθεί: 31/01/2022)
Προϋπολογισμός
3.701.706 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας
Θεματικός στόχος
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας
Τοποθεσία
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Σκοπιμότητα πράξης

Το έργο αποσκοπεί στην ανέγερση ενός Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου - Υγειονομείου (Κερατσινίου) συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού εξοπλισμού. Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση του με το κλειδί στο χέρι στη 2η ΥΠΕ θα βελτιωθεί η παροχή Π.Φ.Υ. των κατοίκων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του εργατικού δυναμικού της λιμενικής ζώνης και θα επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της Δ.Φ.Υ. των περιφερειακών νοσοκομείων.

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Οικοδομικών – Ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου. Πρόκειται για νέο Ισόγειο κτίριο επιφάνειας περίπου 1.200 m² με Υπόγειο. Περιλαμβάνεται επίσης  και η προμήθεια - εγκατάσταση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό.

Στο Ισόγειο περιλαμβάνονται : Κύριοι χώροι του κτιριολογικού προγράμματος, είσοδος, χώροι κυκλοφορίας και
στο Υπόγειο περιλαμβάνονται :   Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Αποθήκες, χώροι κυκλοφορίας.
Η Πράξη αφορά στην αναγκαιότητα της επέκτασης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), μέσω της λειτουργίας ενός Κέντρου Υγείας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την εξυπηρέτηση περίπου 91.000 κατοίκων, με την ανέγερση κτιριακών υποδομών και εγκατάστασης ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού.

Θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών όπως πρόληψη, διάγνωση – θεραπεία, και αποκατάσταση , λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την ιστορική εξέλιξή του, τις οργανωτικές και λειτουργικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τις διαθέσιμες μεθόδους χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών ΠΦΥ.